0
0
0

0,00 лв.

Плащане

ИЗРАЕЛЦИТЕ ОСТАВАТ БЕЗ МИНЕРАЛНА ВОДА В ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ

ИЗРАЕЛЦИТЕ ОСТАВАТ БЕЗ МИНЕРАЛНА ВОДА В ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ
Агенция  MIGnews съобщава, че израелското министерство на околната среда е решило да обяви война на минералната вода в пластмасови бутилки. Това решение е продиктувано от силното замърсяване на природата през последните години от използваните вече бутилки, предимно произвеждани от РЕТ.
Мерките, които ще се приложат са чисто икономически. Първоначално ще бъдат увеличени данъците и таксите, които заплащат основните производители на бутилирана минерална вода. По изнесените данни това повишение ще е около три пъти. На практика то ще доведе до увеличаване на крайната цена. От друга страна потребителите ще започнат да си задават въпроса защо това е така. Очаква се това да доведе и до друг ефект-потребителите да окажат натиск на правителството да инвестира средства в подобряване качеството на водопроводната вода в Израел.
Министерството подготвя доклад, в който един от акцентите ще е демонстриране на стремеж за представяне действителния имидж на производителите на бутилирана минерална вода. Същността на този подход е да се покаже, че това са основни замърсители на околната среда. За производството на всеки литър минерална вода в пластмасова бутилка се изразходват 2-3 литра обикновена и още четвърт литър нефт.
Освен това едва 30% (дори и по-малко) от пластмасовите бутилки се оползотворяват, а останалите повече от 70% остават неоползотворени и се превръщат в екологично вреден отпадък.

Мерките за намаляване на вредния ефект върху природата включват и премахването на бутилираната вода от заведенията за обществено хранене, армията, офисите и др. Целта е да се променят навиците на потребителите, което да се пренесе и в отделните домакинства.