Био Вода ООД

0 продукт(а) - 0.00лв.

Вашата кошница е празна!

Сравнителен анализ

Вода от обратна осмоза

Обратната осмоза е считана за най-ефективния метод за получаване на обезсолена вода за индустриални нужди, свойствата и състава ѝ са близки, често еднакви с тези на дестилираната вода.  Този метод е основан на преминаването на водните частици през полупропускаща мембрана от разтвор с голяма концентрация (замърсена вода) в разтвор с по-ниска концентрация (чиста вода). Тъй като от водата се отнемат всички соли и минерали, тя остава изчистена, но киселинна, което я прави негодна, дори вредна за питейни нужди и поливане на посеви. PH-то на осмотичната вода е винаги по-ниско от 7,0 в този случай водата е кисела и не трябва да се използва за питейни нужди. В развитите държави и някои други страни от третия свят са разположени инсталации за обезсоляване на морска вода, като в процеса към нея се добавят бикарбонати, за да се възстанови съставът ѝ. В тези държави има ограничен достъп до сладководни ресурси поради преексплоатиране. Тази вода се ползва най-често за битови нужди и поливане на посеви. Ползването на обратно осмотична вода за питейни нужди се отрича от Световна здравна организация (WHO), Европейския научен комитет по токсикология и екотоксикология - http://www.ecetoc.org/ и от Директива на Съвета на ЕС номер 98/83/EC за питейните води от 1998 година. Изследвания доказват пряк отрицателен ефект върху чревната лигавица, метаболизма и минералната хомеостаза, както и върху други функции на тялото - нисък или никакъв прием на калций, магнезий и други съществени елементи и микроелементи. Също така загуба на натрупани калций, магнезий и други основни елементи, приети с храната, чрез отнемане от клетките в организма, както и възможно повишаване на токсичните елементи в организма. Това са само част от фактите, свързани с ползването на такъв тип вода за ежедневни питейни нужди.

При системите за обратна осмоза за производството на 1 литър пречистена вода в мръсния канал се изхвърлят от 4 до 6 литра.

Този метод ползват също и фирми, които бутилират вода.

Недостатъкът тук е, че се премахват и полезните, естествено срещащи се във водата, минерали, микроелементи и соли. Тези елементи не само придават по-добър вкус на водата, но и изпълняват жизненоважни функции в човешкото тяло.

Консумацията на такава вода представлява риск за здравето, например нарушения в метаболизма, декалцификация на костите (загуба на калций) и др.

Другият проблем при осмозата е, че вредните химикали като пестициди, хербициди и хлор са с по-малки молекули от водата и спокойно преминават през филтъра.

 

Чешмяна вода

Както в България така и по целия свят за дезинфекция на чешмяната вода се използва хлор. 

Хлорирането на питейната вода е друг случай на добавяне на вещества, които са вредни за човешкото здраве. То произвежда широк диапазон от хлорни съединения с канцерогенни и други причиняващи болести свойства.

Всички или болшинството хлорни органични съединения, които са били тествани показали, че са вредни за здравето. Факт е също, че нашият черен дроб не е пригоден да неутрализира хлорните химикали. Разглеждането на всички тези факти заедно, води до неизбежното заключение, че хлорираната вода уврежда нашето здраве до голяма, макар и неизвестно до каква степен.

Друг често срещан проблем при чешмяната вода е остарялата водопреносна мрежа и пречиствателни станции. Това от своя страна води до отлагането на ръжда от старите водопроводи във водата. Остарелите пречиствателни станции не могат да задържат тежките метали във водата и органичните замърсители като тиня и песъчинки.

 

 

Бутилирана вода

Бутилките за минерална вода се правят от полиетилен терефталат (PET). До сега се считаше, че той е безвреден за човешкото  здраве и се отнася към “безопасните” пластмаси. Германски учени твърдят, че  такова понятие въобще не съществува, защото от тях се отделят вещества, наподобяващи хормона естроген, които попадат във водата и смущават действието на някои полови хормони.

Германски учени публикуваха през 2013 година изследване, целящо да хвърли светлина върху обвиненията, че бутилираната вода предизвиква ендокринни нарушения. Ендокриннитежлези и отделяните от тях хормони с вътрешна секреция участват в контрола и модулирането на почти всички жизнени процеси в човешкото тяло. Чрез фина масспектрометрия и други съвременни методи, учените установяват наличието на DEFHв 18 от 20-те най-популярни марки бутилирана вода. 

DEHF e акроним за съединението ди(2-етилхексил) фумарат и е представител на групата ендокрин-разстройващи препарати – EРП. ЕРП взаимодействат с хормоналната система на човешкото тяло, като засега доказано увреждат половата система, а вредата им върху мозъка и нервната система все още не е нито доказана, нито отхвърлена. Към ЕРП спадат още бисфенол-А и фталатите – органични съединения, които наподобяват половите хормони на човешкото тяло.

Погледнато от екологична гледна точка едва до 15% от бутилките за вода биват рециклирани, а всички останали остават като боклук, за който са му необходими до 1000 години за да бъде разграден.

Голяма част от бутилираните води съдържат флуор (в България за 2014 г . около 15 марки). При някой от марките бутилирана вода тази концентрация е над допустимата от 1,5 ppm  по наредбите за качество на питейните води.

В действителност Флуорида е токсичен отпадък, основна съставка на отровата за плъхове и един от най-големите замърсители на околната среда след студената война.

• Флуоридите причиняват артрит.

• Флуоридите са канцерогенни - Флуоридът се натрупва в костите и уврежда генетичния материал на клетката, в която влизат. Повече от 10 000 души умират всяка година от рак, дължащ се на флуориди.

• Проучванията на учени от различни страни показват, че прилагането на флуориди води до намаляване на интелигентността и подтискане волята на човека. При бебета и деца нарушенията са в развитието на мозъка, увреждане на моторната функция, способността за обучение, спадане коефициентът на интелигентност.

• Високите концентрации флуорид нарушават нормалното протичане на ензимните процеси в тялото, което допринася за нарушения в метаболизма. Това води до риск от редица заболявания (алергии, рак, Алцхаймер).

• През 1993 г. NRC (Националнят съвет за научни изследвания, САЩ) признава, че до 80% от децата в райони с флуорирана вода имат зъбна флуороза - бели, жълти или кафяви петна по зъбите.

При дневен прием над 2,5 mg се развива флуороза на зъбите, и има вероятност за остеосклероза.

 

БИО ВОДА

Био водата е вода получена на базата на използване на нови методи за пречистване на водата. Процеса на обработка на водата включва от 3 до 8 етапа на пречистване в зависимост от класа на продукта за получаването й.

Използват се два вида филтрация на водата, физична и химична обработка.

При физичната обработка от водата се премахват: ръждата, тинята, песъчинки, водорасли, оцветяване, бактерии и вируси. При този метод се използва ново поколение двоен (двуслоен) керамичен филтър с уникална филтрация от 0,1 микрона.

При химичната обработка от водата се премахват: хлор, тежки метали в това число олово, кадмий, желязо, хром, арсен и други. За този метод се използва иновативен нано базиран пълнеж, който успява до 20 пъти по бързо да привлече и извлече от водата вредните за човешкото здраве елементи. Благодарение на своята уникална структура този нано пълнеж може да задържи до 100 пъти повече вредни вещества в себе си спряко стандартно използваните KDF медии. Растежът и размножаването на бактерии и вируси се инхибира и се елиминира.

Био водата е с ниска минерализация и може да бъде консумирана в неограничени количества, неограничено време.

Ефективно премахнати от водата са неприятни вкусове и миризми.

Запазени във водата са важните за човешкото здраве: минерали, микроелементи и соли.

В световен мащаб замърсяването на сладководните води е необратим процес с все по-големи мащаби. Метода за получаване на Био вода е насочен към премахването от водата на вредните вещества от водата, генерирани от икономическото развитие на човечеството и осигуряване на полезна за здравето на човека вода по метод, който да опазва природата и водите.

Системите за производство на Био Вода не използват електричество с това те са безопасни за ползване и екологично ориентирани.