Био Вода ООД

0 продукт(а) - 0.00лв.

Вашата кошница е празна!

Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин biowater.bg за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: biowater.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.


1. ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин biowater.bg. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът biowater.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

"Био Вода ООД" е търговското дружество със следните фирмени данни БИО ВОДА ООД, ЕИК: 202688711, със седалище в град Варна, ул.Цариброд No 35, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. "Био Вода ООД" има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „Потвърдена” , когато е окончателно потвърдена по телефон от Потребителя. Поръчката може да бъде със статус „Нова” , когато е получена от "Био Вода ООД" по имейл, но не е окончателно потвърдена (няма телефонно обаждане от страна на Био Вода ООД към ПОТРЕБИТЕЛЯ).

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.


2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2.1. Разглеждането на елктронния магазин biowater.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. За да се пазарува от електронния магазин biowater.bg, можете без да се регистрира в сайта или регистрация с парола и електронна поща (e-mail), име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

2.3. Потребителят трябва да посочи e-mail, лични данни и адреси за доставка.

2.4. "Био Вода ООД" е администратор на лични данни и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевремнно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

2.5. В електронния магазин biowater.bg на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на biowater.bg да дават коментари и въпроси, касаещи дадената стока.

2.6. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

2.7. На страницата отгоре вдясно стои бутон „Кошница”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална "пазарска кошница" на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва за 60 минути, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Потребителят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае.


3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт име, фамилия, телефон.

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутона „Потвърди”, който се появява, след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „В кошницата”.

3.3. При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочените от него имейл адрес и обаждане от страна на Био Вода ООД до мобилния номер посочен в поръчката, като в потвърждението се посочва номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката.

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя при обаждането до мобилния номер посочен в поръчката. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

3.5. Поръчки в електронния магазин biowater.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

3.5.1. Работното време на консултантите на онлайн магазин biowater.bg е 24 часа, 7 дни в седмицата от понеделник до неделя, от 09:00 до 20:00 часа, без почивни дни. Онлайн консултации относно продукти могат да бъдат извършвани по всяко време (включителнo и в почивни дни).

3.5.2. Всички поръчки, направени до 16:30 ч., се обработват и изпращат на същия ден.

3.5.3. Всички поръчки, направени след 16:30 ч., обикновено се обработват на следващия работен ден.

3.6. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени. Такива поръчки получават статус „Прекратена”.

3.7. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

3.8. Отказ може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл: office@biowater.bg. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: двете си имена, с които е направил поръчката си в biowater.bg, както и номера на направената поръчка.


4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

4.1. След като в biowater.bg постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.

4.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаната стока, потребителят бива уведомяван с имейл, че стоката се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес.

4.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

4.3.1. Обикновена доставка - в срок до 3 (три) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.

4.4. Продавачите в електронния магазин използват за доставки куриерска фирма “Спиди” (Speedy), като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

4.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на „Спиди“ в съответния град.

4.6. Цените за доставка са описани в страницата на всеки продукт в графата „Доставка и Плащане“

4.7. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „Спиди“ да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.


5. ПЛАЩАНЕ

5.1. С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;


6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ

6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 7 дни от получаване на стоката.

6.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид в това число цяла опаковка неизползван филтър и без повреди по продукта/продуктите.

6.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от упражняването по имейл на правото на отказ от договора. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по изречение първо, отказът от договора не произвежда действие.

6.5. Правото на отказ от договора в случите, когато стоката е платена, не може да се упражни за използвани (мокрени) филтри.

6.6. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 » производствени дефекти на стоката;
 » констатирани липси на части от стоката;
 » повреда на стоката при транспортирането;
 

6.8. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или друг продукт, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените– или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

6.9. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

Запазен добър търговски вид (корпусно тяло и неизползван филтър).
Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
Запазена оригинална опаковка и етикет.
6.10. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

6.11. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане единствено с куриерска фирма „Спиди“.

В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма „Спиди“, то той трябва да се свърже с Продавача на телефон 0889 533 630 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.


7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта biowater.bg, е собственост на "Био Вода ООД", в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин biowater.bg.

7.2. Забранява се копирането на текстове от biowater.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на "Био Вода ООД" или да се цитира източника, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин biowater.bg”, като "онлайн магазин biowater.bg" следва да бъде линк към http://www.biowater.bg.

 

8. ОБРАТНА ВРЪЗКА

8.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с "Био Вода ООД", за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Освен na имейл office@biowater.bg, връзка може да се осъществи на следния телефон 0889 533 630.

8.2. "Био Вода ООД" е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.