Всеки човек се нуждае от 20-50 л. безопасна сладководна вода на ден, за да осигури основните си нужди за пиене, готвене и почистване.

Когато се говори за водна криза и това, че водата ще стане по-скъпа от петрола, се има предвид, че цели територии по света са със застрашен живот – не само човешки, а и животински и растителен.

Само за пример, в Шри Ланка, липсата на достъп до чиста вода е причина за смъртта на около 1,2 милиона деца, които всеки ден умират, преди да навършат 5 години.

С фактите до тук, но пестете водата – това зависи и от вас.