На 22 март 2013, Световният ден на водата, започва кампания "Пести водата!” на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и радиата FM+, Fresh! и Star FM. Инициативата е включена в Националната кампания "Зелена България” и има за цел чрез послания, любопитна информация и коментари да насочи вниманието към опазването на този толкова важен природен ресурс – водата.
 
 
Тази година денят на водата е посветен на темата за Международното сътрудничество. За устойчивото използване и управление на този жизненоважните водни ресурси е важно да се насърчи сътрудничеството в области свързани с водата и да се привлече общественото внимание върху важността от наличие на прясна вода. Достъпът до вода може да бъде причина за конфликти, но от друга страна, чрез сътрудничество и взаимопомощ, достъпът до вода е основа за социално развитие и икомическо разстеж.
 
Оперативната програма подкрепя инвестициите в изграждането на инфраструктура осигуряваща питейна вода за всички граждани и пречистване на отпадъчна вода, но пестенето на водата изисква постоянни и целенасочени усилия от всеки.
 
Световният ден на водата - 22 март, е определена с резолюция на Международна конференция по околната среда и развитието (UNCED) в Рио де Жанейро, Бразилия през 1992 и се отбелязва официално от 1993, като ежегодно се организират прояви, посветени на водата.